Meddelande angående normalpriser och inköpsreglering rörande ved.

Genom k. kung. den 31 maj 1940 (nr 420) hava fastställts normalpriser på ved vid leverans från vedproducenter att gälla fr. o. m. den 1 juli 1940. Närmare uppgifter om normalpriserna för olika områden inom länen kunna erhållas genom vedkontoret i varje län eller kristidsnämnden i orten.
I de fall, då ved skall inköpas till industri- eller därmed jämförlig anläggning eller centralvärmeanläggning för att ersätta kol, koks eller brännolja, erinras om bestämmelserna i k. kung. den 26 april 1940 (nr 310), angående reglering i vissa fall av handeln med vedbränsle. I anledning av dessa bestämmelser har statens industrikommission utfärdat vissa allmänna anvisningar angående vedbränsleförsörjningen för nästa bränsleår. Dessa anvisningar kunna erhållas hos vedkontoret i varje län.
STATENS VEDNÄMND.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *