Major Eriksson talar i Visby.

Festlighet i S:t Nicolai ruin på söndag kväll.
Den kände radiomajoren Arvid Eriksson som gett sig i fälttåg mot de femte och sjätte kolonnerna, och som gjort sig känd som en uppskattad föredragshållare både i radion och vid försvarslånefester ute i landet, kommer till Gotland på söndag. IOGT-arne, som äro med sin ’tid, ha skaffat både honom och Riksteaterns turnetrupp som ”de stora kanonerna” vid sin fest i Prästängen i Mästerby på söndag, och naturligtvis böra visbyborna också få höra något av radiomajoren, då han nu kommer till Gotland. Stadens upplysningsnämnd, ett organ för informationsverksamheten, som utgör en samarbetsnämnd i första rummet mellan ungdomsorganisationerna, har tagit hand om uppslaget och ordnat en festlighet i S:t Nicolai ruin på söndagskvällen, där man hoppas på lika fullt hus, som det var på teaterföreställningarna, på artillerikåren i går kväll.
Programmet kommer att bli synnerligen värdefullt, ty utom major Eriksson medverkar även professor Johnny Roosval med ett’ kort föredrag och dessutom blir det värdefulla musikaliska insla av Visby konsertförening och inslag sällskapet.
Festen början kl. halv 8 med ett Preludium av Ellen Hallwyl-Roosval, utfört av orkestern under ledning av direktör Friedrich Mehler, och därefter talar professor Roosval, som kommer att beröra Gotlands försvar under medeltiden. Omedelbart därefter följer major Erikssons föredrag och slutligen framföres ”Gotland hell dig”, vilket icke behöver någon närmare presentation.
Biljettpriset blir denna gång 1 kr. och biljetter torde komma att säljas i förväg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Juli 1940
N:r 168

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *