Lysning

till äktenskap avkunnades i går i domkyrkan mellan maskinisten i Ångfartygs A/B Gotland Per Valdemar Modig, Stockholm, och fröken Gudrun Pettersson, dotter till framlidne grosshandlaren Alexius Pettersson härst. och hans efterlämnade maka, född Tärnqvist.

för handelsbiträdet Olle Svensson, Stånga, och fröken Anna-Gerd Lindberg, Havdhem, dotter till järnvägstjänsteman Elof Lindberg, Vindeln, och hans maka, född Johansson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *