Löneregleringen i Sjonhems och Garda pastorat.

Regeringens beslut rörande nya löneregleringar för prästerskapet i Sjonhems pastorat och Garda pastorat har nu expedierats. Enligt de nya löneregleringarna, som skola gälla åren 1941-60, blir kyrkoherdelönen i Sjonhems och Viklau församlingars pastorat 4,000 kr., vartill komma 350 kr. i fast reseanslag och 200 kr. till uppvärmning av tjänstebostaden i Sjonhem. Därjämte berättigas kyrkoherden till ett årligt ålderstillägg av 500 kr.
I det k. brevet erinras om, att det år 1932 bestämdes att Sjonhems pastorat framdeles skulle förenas med Vänge, Buttle och Guldrupe församlingars pastorat ävensom att det sedan 1936 är stadgat, att kyrkoherdetjänsten i Sjonhems pastorat skall vid inträffande vakans uppehållas med vikarie.
Vad angår Garda pastorat har kyrkoherdens lön bestämts till 5,260 kr., vartill komma 500 kr. i fast reseanslag och 200 kr. i årligt bidrag till uppvärmning av tjänstebostaden i Garda. Ifråga om de allmänna gudstjänsterna stadgas duplikation i två av pastoratets fyra kyrkor varje predikodag. Pastorsexpedition skall hållas öppen en gång i veckan i Etelhem, i vilken församling även anordnas särskild konfirmationsundervisning. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Juli 1940
N:r 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *