Läroverket i Visby.

Skolöverstyrelsen har medgivit fänriken vid Gotlands artillerikår Nils Hägg rätt att före 15 okt. i år undergå fyllnadsprövning efter studentexamen i ämnet kemi på realgymnasiet vid läroverket i Visby.
— Enligt av läroverket i Visby till skolöverstyrelsen inlämnad översikt över betygen på de skriftliga proven vid fyllnadsprövningar efter studentexamen under första perioden, höstterminen i år, ha summa tre betyg utfärdats, nämligen två C i matematik, allmän kurs, och ett B i matematik, latinlinjen. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *