Läroverket.

Rektor vid läroverket i Visby föreslår för kommande läsår fortsatta förordnanden som extra adjunkter för fil. mag:a Carl A. Öhrn och Ella Öhrn samt som e. o. gymnastiklärarinna gymnastikdirektör Margit Löwenborg, som e. o. lärarinna i kvinnlig slöjd slöjdlärarinnan Elsa Gustafson, som timlärare i manlig slöjd slöjdlärare John Persson och som lärarinna i hushållsgöromål skolkökslärarinnan Elsa Fahlström. Till timlärare för nästa läsår föreslås lektorerna Witt och Ljungvik, adjunkterna Glansholm, Rydquist, Klint och Ullstrand samt extra adjunkt E. Öhrn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juli 1940
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *