Lärbro.

Till årets mantalsskrivning skall enligt Kungl. förordn. envar inom Lärbro socken, som icke tillhör annan persons hushåll, på nedanstående platser och tider, på blankett, som därvid erhålles, lämna skriftlig uppgift rörande sig själv och dem som höra till hans hushåll.
1) De som erhöllo beredskapskort hösten 1939 genom utdelarna Axner Engström, Edvard Hansson och Arthur Nilsson ha att lämna föreskriven uppgift på Kalkverkets kontor, Storugns, onsdagen den 23 okt. kl. 6—9 e. m. samt i Staplebacke skola torsdagen den 24 okt. kl. 6—9 e. m.
2) De som erhöllo nämnda kort genom Emil Jakobsson lämna föreskriven uppgift hos John Joharisson, Nors, onsdagen den 23 okt.
kl. 3—6 e. m.
3) De som erhöllo nämnda kort genom Fredrik Olofsson, Mattias Berg och Gösta Gradelius lämna föreskriven uppgift i kommunalrummet lördagen den 26 okt. kl. 11 f. m.—3 e. m.
4) De som erhöllo nämnda kort genom Hjalmar Pettersson och Albin Liljeström lämna föreskriven uppgift hos Hj. Pettersson, Kjällstäde, onsdagen den 23 okt. kl. 6—9 e. m.
5) De som erhöllo nämnda kort genom Emrik Söderström, Sigurd Hellgren och A. E. Cederqvist lämna föreskriven uppgift i Vägome skola onsdagen den 23 okt. kl. 6—9 e. m.
Kranodebetsedel medtages. Försummar någon att fullgöra sin skyldighet kommer den försumlige att avkrävas uppgift genom Fjärdingsmannen, som äger att uppbära gottgörelse med 5 kronor för varje förrättning.
Lärbro den 18 oktober 1940.
Georg Coldemo.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 oktober 1940
N:r 242

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *