Lantbruksingenjör G. Ytterberg, Uppsala, 65 år.

Under ett halvt sekel så när som på tre år har statens lantbruksingenjör i Upsala län Gunnar Ytterberg fått rika erfarenheter av nyckfulla sjöar och vattendrag över hela Sveriges land och — de tjugotvå sista åren — särskilt i Up-sala län. I går fyllde ing. Ytterberg 65 år och pensioneras därmed med månadens utgång från tjänsten.
Jubilaren är gotlänning till börden och född i Visby, där hans fader var kapten vid Gotlands infanteriregemente och kommissionslantmätare. Student blev han 1894, agronom vid Ultuna 1896, lantmäteriexamen avlade han 1896 liksom ex. i väg- och xattenbyggnadskonst vid Tekn. högskolan 1898. Fram till 1904 tjänstgjorde han i bl. a. Stockholms, Örebro och Älvsborgs län, var 1904-05 arbetschef vid Hornborgasjöns reglering, 1905 —07 byråingenjör i lantbruksstyrelsen, 1908-11 extra lantbruksingenjör bl. a. i Jönköpings län. Ordinarie som lantbruksingenjör blev han 1911 och då i Jämtlands län, varifrån han 1918 kom över till Upsala län.
— Från min far, som var med om de sista gotlandsmyrarnas utdikning, säger lantbruksingenjör Ytterberg, då tidningen Upsala intervjuar honom, fick jag i arv mitt intresse för att vinna ut odlingsbar mark ur träsk och sjöbotten. Men sedan mina första steg i yrket har det ju förändrats åtskilligt. Teknikens utveckling märks kolossalt just beträffande möjligheterna att arbeta med maskinkraft — det första mudderverk jag minns var nog kapabelt att ta 200 kbm. om dagen medan ett modernt säkert orkar med 1,000.
Hornborgasjöns reglering var ett stort företag som gick löst på 450,000 kr., men inte mindre än 650,000 kr. kostade en utdikning av Emåns källsjö Solgen som jag utarbetade förslag till under min Jönköpingstid.
Upsalalänets stora problembarn är Fyrisån, säger han, och på den har jag under förrättningar färdats så gott som överallt. Nog har vi räknat ut hur den skulle kunna regleras och det skulle kunna utvinnas inte mindre än 5,000 hektar. Men del skulle kosta över en och en halv miljon kronor och stort mer än en halv miljon av den utgiften kan man inte beräkna att få igen i markvärde.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Augusti 1940
N:r 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *