Länsstyrelsens trafikutslag stå fast.

Regeringen har ogillat de besvär hrr Henning och Helge Pettersson i Visby anfört över att länsstyrelsen på yrkande av länets trafikbilägareförening upphävt magistratens beslut att meddela dem tillstånd till trafik med lastbil för godsbefordran.
Regeringen har likaledes ogillat de besvär hr Axel Karlbom, Flenviker i Hangvar, anfört över att han nekats fullt tillstånd till länstrafik med bil för godsbefordran.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Augusti 1940
N:r 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *