Länsskogarnas ytvidd.

I samråd med domänstyrelsen ha landets skogsvårdsstyrelser fastställt totala ytvidden av Sveriges skogar till i runt tal 30 milj. hektar, därav 22,6 milj. hektar produktiv skogsmark och resten impediment. Ifråga om Gotlands län redovisas den produktiva skogsmarkens areal till 136,000 hektar, vartill komma 67,800 hektar impediment. I statens ägo befinna sig 8,100 hektar prod. skogsmark i länet, medan kyrkoskogarna omfatta 5,000 hektar. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Juli 1940
N:r 170

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *