Landsbygder. Dalhem.

DALHEM.
En trevlig söndagsskolf est hölls på midsommarafton i missionshuset för barnen i friförsamlingens söndagsskola.
Efter ett par sånger inledde söndagsskolans föreståndare lantbr. O. Pettersson festen med ett kort välkomsttal. Musikföreningen medverkade med ett flertal sånger. Tal till barnen hölls av pastor S. Andersson som uppmanade till att först söka efter Guds rike och hans rättfärdighet. Efter sång upptogs kollekt för söndagsskolarbetet.
Både barn och äldre blevo bjudna på kaffe med dopp varefter samtliga samlades till en stunds lek i den närbelägna ”A-dalen”. Barnen fingo även mottaga tidningar och godsaker för vilket de framförde ett gemensamt tack. Avslutningen förrättades av Hilding Söderström som höll ett kort anförande och till sist sjöngs en sång.
Kristliga Ungdomsföreningen var på midsommarafton inbjuden till Roma där vaka var anordnad tillsammans med ungdomsföreningarna i Hogrän och Mästerby.
Samling skedde i den vackra parken hos Ahlstens, Vellarve. Tal hölls av pastor H. Karlsson, Hogrän, samt av pastor Andersson, Dalhem. Sångare ur de olika föreningarna medverkade med sång och musik. Kaffe dracks uti i det fria under kamratlig samvaro. Efter en stunds lekar utbringades ett leve för värdfolket varefter ungdomarna skildes åt efter en trevlig kväll.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *