Landsbygden. Väte.

VÄTE.
söndags hölls ett uppbyggelsemöte i Betelkapellet i Väte. Mötet som började 2,30 e. m. inleddes av pastor A. Högberg, som efter sång och bön läste dagens evangelietext från Luk. 17: 11-19 och hälsade de närvarande välkomna. Ett särskilt välkommen riktades till dagens talare pastor J. Viklander från Klintehamn. Sedan sångarna sjungit en sång talade så pastor Viklander över Joh. 6: 1-15 särskilt betonade Jesu makt att hjälpa i varje nöd och under alla förhållanden. Efter predikan sjöngo sångarna och en god kollekt upptogs för verksamheten. En stunds rast hölls då Väte församling bjöd de tillresande på kaffe. Efteråt samlades församlingsmedlemmarna till en stund kring Herrens bord. Det goda och givande mötet avslöts så med sång och bön. På kvällen hölls ett offentligt väckelsemöte med tal av pastor Viklander och sång av sångarna.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Augusti 1940
N:r 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *