Landsbygden. Stånga.

STÅNGA.
Ungdomsföreningen ”Febe” härstädes höll sitt sedvanliga höstmissionsmöte i Nya missionshuset förliden söndag.
Som talare hade jämte past. Sören Andersson i Hemse förvärvats ungdomssekr. Edm. Brånäs, vilka genom sakliga och inspirerande predikningar gåvo lyftning och vägledande behållning i mötet.
Föreningens sångare och musikanter gjorde genom sin hurtiga medverkan en god insats och sekr. Brånäs solosånger uppskattades.
Eftermiddagens möte inleddes av föreningens ordf. lantbr. Oscar Pettersson och kvällens av vice ordf. Efr. Jakobson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 oktober 1940
N:r 238

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *