Landsbygden. Näs.

NÄS.
Missionsförsäljning.
Baptistförsamlingens arbetsförening höll på lördagskvällen sin försäljning i Salemkapellet. Efter en kort missionspredikan av past. S. Nahlbom vidtog försäljningen som tack vare den goda köplusten gick raskt undan och gav ekonomisk behållning.

Höstfest.
Ungdomsföreningen ”Syskonbandet” hade i söndags anordnat en trevlig fest i missionshuset, som för dagen vackert prytts med blommor och höstlöv. Efter hälsnings- och inledningsord av föreningens ordförande Sven Engström följde ett omväxlande program med tal, deklamation och sång och musik. Efter rast då samtliga bjudits på kaffe avslöts till sist den i allo lyckade festen med bön och sång. En god kollekt upptogs till ungdomsverksamheten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *