Landsbygden. Lokrume.

LOKRUME.
Missionsmöte I kyrkan hölls i går under god tillslutning och mäktig stämning. Hans Lindby, Hejdeby, inledde med bibelläsning och bön. Över maningarna: ”Kom ihåg Jesus Kristus, kom ihåg Lots hustru, kom ihåg ditt jordeliv!” höll Henning Jakobsson, Hejde, ett uppfodrande och väckande anförande. Predikant E. Lindh manade i ett tal med text från Haggai 2: 110 till frimodighet samt påminde om den grund varpå frimodigheten får vila. Sång utfördes av juniorer från Hejdeby samt solosång av Henning Jakobsson. En missionskollekt upptogs, som blev kr. 44: 25. Mötet avslutades med gemensam sång och välsignelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Augusti 1940
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *