Landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN.
Missionsmöte hölls här i missionshuset på söndagen, anordnat av Gotl. Missionsförb:s Östra distrikt. Ganska mycket folk hade samlats och i synnerhet på eftermiddagen var lokalen fylld.
Förmiddagens möte inleddes av handl. Otto G. Olsson i Ardre med läsande av Joh. 11 kap. och bön, varefter pastor Frej Winborg höll en allvarsmättad predikan över Luk. 5: 15, framhållande huru Kristus är centrum, den som kan avhjälpa i livets olika förhållanden och den som framför andra människorna borde samlas omkring, men också att harmonien mellan bekännarens handlingar och bekännelse skall vara vittnesbördet om Kristus inför världen. Härefter talade evangelist Inga Olofsson pekande på den yttre oron i världen som en följd av den inre hos individerna, vilken framhölls bero på medveten synd, vilken människorna äro för stolta att erkänna. Kristi kraft skall ge segermöjlighet och själsro. Efter middagsrasten inleddes mötet av lantbr. Ivar Pettersson, När, med ett anförande om mogen synd i anslutning till orden i 1 Mas. 7: 16: ”Och Herren stängde igen om honom”. Pastor Winborg predikade över Rom. 13: 12 om nattens tider, fru Hilma Jacobsson deklamerade ”Golgata” av Geijer och sist talade evangelist Olofsson med text ur 1 Mos. 5 kap. om värdet av Guds sällskap i livet och huru ungdomen behövs i de kristna lederna. Mötet avslöts härefter av distriktets ordf. R. Lagergren. Under mötet utfördes rikligt med sång såväl till stränginstrument som solo och duett.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Augusti 1940
N:r 197

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *