Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO.
Intima studier ur djurens liv var ämnet för forstmästare Stig Wesslens föreläsning som hölls i torsdagskväll i metodistkapellet för den i socknen förlagda militären. Föredraget som belystes med den 1,800 meter långa filmen ”Ardnas, nordfjällens konung”, var mycket intressant och gav en god inblick i de människoskygga fåglarnas liv. Genom konstruerandet av sinnrika gömställen hade talaren lyckats komma fåglarna nära in på livet utan att de anat hans närvaro. Bl. a. har tal. med filmkameran lyckats föreviga den skygga kungsörnen i hans intimaste familjeliv, vilket ingen före honom gjort.
Dessa bilder ha tagits under hans expedition till de lappländska vildmarkerna och fjällen åren 1931-32. På filmen hade även upptagits en hel del bilder av andra djur, vilka kommit inom skotthåll för kameran under fågelstudierna.
Föredraget åhördes av en ganska stor publik som visade sin tacksamhet med kraftiga applåder.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *