Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO.
Extra kyrkostämma med Kräklingbo pastorat hölls på söndagen i folkskolan omedelbart efter gudstjänstens slut för val av pastoratsombud vid värdering av den s. k. Timströmska boplatsen å lönebostället Kräklingbo prästgård, vilken tomt Stina Ehrenström i Fårö ansökt om att få inköpa. Till pastoratsombud vid denna värdering valdes kommunalordf. Anselm Pettersson, Österby, med pastoratskyrkorådsledamoten Nils Ekman, Ekeskogs, till suppleant.
Extra kommunalstämma med Kräklingbo församling hölls på söndagen omedelbart efter pastoratskyrkostämmans slut då till ledamot i familjebidragsnämnden valdes hemmansägaren Gustaf Gardell, Smiss.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juli 1940
N:r 167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *