Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO.
Hablingbo lokalförening av Gotländska lantmännens centralförening hade sitt årssammanträde i bondeförbundets lokal i lördags under lantbr. K. Mattssons ledning. Styrelse- och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Årets omsättning utgjorde 63,693 kr. vilket fördelades sålunda: fodermedel 22,941 kr., gödselmedel 22,783, spannmål m. m. 3,544, utsädesvaror 6,530, diverse varor 7,905.
Medlemsantalet är 66, med 872 har.
Dispositionsfonden utgör 200 kr., reservfonden kr. 2,000. Årets vinst utgjorde 1,423 kr. Medlemmarnas kontanta insatser 4,493, insatsförbindelser 3,923 kr. Av årets vinst tillsattes reservfonden 1,200 kr. Medlemmar i styrelsen äro: lantbr. K. Mattsson, Domerarve, ordf., W. Florström, Hägsarve, och H. Thomsson, Nisse. Föreningens kassör är sedan flera år tillbaka lantbr. G. Johansson, Hägsarve. Revisorer äro: lantbr. 0. Larsson, Kyrkeby, och J. Smitterberg, Hallvards. Som revisorssuppleant nyvaldes lantbr. Thomsson, Bertels. Till ombud vid centralföreningens sammanträde i Visby utsågs lantbr. K. Mattsson och G. Johansson. Ombud för centralkassan blev G. Johansson.
Efter sammanträdet bjödo styrelsens fruar på gott kaffe med bröd.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *