Landsbygden. Gothem.

GOTHEM.
Distriktsmöte hölls i söndags av Dalhems missionsförening hos Sandborgs, Suders. Förmiddagens möte som på grund av det dåliga vädret var fåtaligt besökt, var av enskild karaktär. Predikan hölls av distriktets pastor samt av evangelist Inga Olofsson. Mötet avslöts med nattvardsfirande.
Eftermiddagens offentliga möte hade samlat fullt hus. Mötet inleddes av Hilding Söderström, Ekeby, med ett anförande. Pastor Andersson höll en uppbygglig predikan över ett ord ur Joh. 15 kap. Även evangelist Olofsson medverkade med tal. En sammansatt sångförening sjöng flera sånger, däribland ett par solosånger. En god kollekt upptogs under mötet, vilket avslöts med bön. Kollekterna under dagen uppgingo till 37 kr. Nästa möte hålles i Dalhem i början på nästa år.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Oktober 1940
N:r 228

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *