Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL.
Baptistförsamlingen. Ett friluftsmöte, som inte hör till de vanligaste hölls i söndags e. m. nere vid havsstranden med predikan och baptistdop i öppna sjön. Dopförrättare var pastor J. Wiklander, som före dopakten höll en god och manande predikan över i ämnet: ”En vandring med Jesus”. Två flickor och fyra ynglingars döptes av vilka de förstnämnda kommer att tillhöra Klintehamns- och de sistnämnda Fröjels baptistförsamling. Dophandlingen avslöts med bön av pastor Wiklander, varefter färden ställdes till kapellet, där en enskild andaktsstund hölls, då de nydöpta välkomnades till församlingen och Herrens bord.
Senare på kvällen hölls offentligt ungdomsmöte i Övre Fröjels allianshus, då pastor Wiklander predikade över ämnet: ”En ung människas möte med Gud”. Särskilt e. m. möte var ganska välbesökt. Förutom ortsbefolkningen märktes många från närgränsande församlingar.
Om söndag hållas möten i Nedre Fröjel av sangarevangelisten Henry Westergren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Augusti 1940
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *