Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL.
Baptistförsamlingen. Ett välbesökt och rikt givande uppbyggelse-möte hölls i Betaniakapellet, Nedre Fröjel i söndags på för- och eftermiddagen. Talare var pastor J. Komstadius, Gothem, och evangelist Karin Pettersson, Visby. Förmiddagens möte började kl. 11, varvid församlingens föreståndare höll ett kort inledningsanförande och hälsade alla välkomna samt ledde i bön. Sedan en unison sång sjungits och en solosång utförts av Karin Pettersson predikade pastor Komstadius över orden i Ps. 84: 3 v. ”Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar”. Karin Pettersson hade ett kortare anförande i anslutning till Joh. 12: 16 v, samt sjöng en solosång, varefter förmiddagens möte avslöts med bön av Josef Kviberg, Sproge, och unison sång.
Eftermiddagens möte, som började kl. 3, hade samlat fullt hus. Karin Pettersson citerade trenne bibelrum och talade om ”Strid och seger”. Pastor Komstadius talade i anslutning till Upp. 3: 8 v. ”Jag känner dina gärningar”. Musikföreningen förstärkt med tillresande sångare, medverkade i eftermiddagsmötet. Goda kollekter för verksamheten upp togos.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 Augusti 1940
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *