Landsbygden. Etelhem.

ETELHEM.
Evangeliska möten ha hållits under den nu förflutna veckan i ett stort tält, vilket varit rest i Dahlbergs vackra äng. Evangelist Henry Västergren från Horn har predikat och sjungit samt utfört musik till ett pianodragspel. Folk har samlats från bygden och även från kringliggande socknar har folk kommit för att höra. På söndagen höll som förut nämnts den stora konferensen på samma plats, vilken även i år rönte stor tillslutning.
Torkan håller på och vårsäden börjar gulna av brist på nederbörd, ty jorden är alldeles uttorkad. Rågen kommer snart till mognad. Höskörden blev även ringa i år så på en del håll måste en stor del av djuren avyttras i brist på hö, varför det ser betänkligt ut för lantmannen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Juli 1940
N:r 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *