Landsbygden. Dalhem.

DALHEM.
Höstterminen började i torsdags vid socknens skolor. Som lärare i mellanskolan tjänstgör fru Agnes Johansson, Follingbo. Småskollärarinnetjänsten uppehålles av fru Hanner, Etelhem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Augusti 1940
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *