Landsbygden. Dalhem.

DALHEM.
Årsavslutning vid socknens skolor ägde rum i måndags. Skolsalarna voro vackert dekorerade med blommor och löv.
Sju av eleverna vilka gått i högsta klassen fingo mottaga avgångsbetyg. Vid tillfället höll skolrådets ordförande prosten G. Reuser ett tal, vari han framförde ett tack till den vikarierande lärarinnan, fröken Märta Johansson, vilken i höst tillträder ordinarie befattning på annan plats. Fröken Johansson har under flera år uppehållit undervisningen i småskolan samt ibland även i mellanskolan.
Torkan håller i sig liksom i fjol och kommer i hög grad att inverka på skörden. Särskilt foderskörden som jordbrukarna hoppats på ser ut att bli särdeles dålig. En och annan vall kan ju finnas som ser bra ut, men på andra sidan så finns det vallar som inte äro värda att använda slåttermaskin på. Ett-årsvallarna, vilka i fjol gingo dåligt till, äro därför mycket dåliga, de äldre vallarna ha stått sig något bättre.
Betgallringen håller på för fullt i den mån som arbetskraft står till att få. I en del jordbruk, där arbetskraften varit fulltalig, har den till och med kunnat slutföras. Betorna har vuxit bra i det varma vädret och har inte lidit av torkan ännu.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 juni 1940
N:r 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *