Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
I Alskogs missionshus var i fredags kväll anordnad en s. k. ”Kongoafton”, då missionär Paul Smedberg talade om Kongo och missionen, som bedrives bland dessa folkstammar.
Genom en serie väl tagna skioptikonbilder fick föreläsningen en utmärkt åskådlighet, och man fick god kännedom om såväl folket som om natur och folkliv i Centralafrika. Förutom inledning med bibelläsning och bön förekom sång till stränginstrument av juniorerna. En göd kollekt upptogs till förmån för svenska Missionsförbundets kongomission.
Sångfest hölls i söndags kväll i Alskogs missionshus, varvid rikligt medsång och musik utfördes. Mötet inleddes av hr Henric Johansson, Ljugarn, och östra distr. av G. M. F. sångkör utförde några vackra körsånger. Folkskollärare P. Palmér läste dikten ”Ett minne” av Karl Boberg och evangelist Inga Olofsson talade medryckande och rannsakande över Luk. 15 om den förlorade sonen. Stunden avslöts med några korta erinringar och bön av hr Gottfrid Johansson, Sixarve.
Skolkökskurs för äldre flickor anordnas i prästgården härstädes. Kursen tager sin början nästa måndag, och lärarinna blir fru Gertrud Jakobsson, Viklau.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Oktober 1940
N:r 252

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *