Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
Extra kommunalstämma hölls i folkskolan härstädes i lördags kväll, varvid man diskuterade förslag till ny polisdistriktsindelning inom Hemse landsfiskalsdistrikt. Stämman beslöt att bibehålla den gamla indelningen och att Alskogs kommun bör tillhöra samma polisdistrikt som tidigare. Garda pastorat med socknarna Etelhem, Lye, Garda och Alskog bilda som hittills eget polisdistrikt. Av en utförlig utredning framgick, att fjärdingsmannen bör vara bosatt i Garda, vilket stämman också uttalade sig för.
Stämman valde hem.-äg. Karl Brutemark till vice brandfogde i st. för hr Wilh. Johansson, Lassor, som fullgör beredskapstjänst.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *