Landsborna komma till Barnens dag.

Till staden cyklar ungdomen som förr.
Bensinbristen präglar årets Barnens Dag i mer än ett avseende. För det första blir det ett bilfritt festtåg och för det andra kan landsortsbefolkningen i år inte bara kliva upp i bil eller buss för att komma till feststaden Visby. Det blir att åka tåg eller cykel detta år, men kommitterade tro inte att dessa restriktioner ifråga om färdsättet skola inverka på lusten att övervara festligheterna. Man hoppas kunna göra sådana överenskommelser med järnvägen att det blir smidigt nog att resa till och från Visby, och cyklandet har ju genomsyrat folket så mycket att ett par tre mil inte spela någon roll för en sann pedaltrampare. För cyklisterna är parkeringsplats anordnad vid Östra järnvägsstationen vid Österport — de böra inte ta med sig cyklarna ned i staden, där fordonen bara bli till hinders och inte kunna användas på grund av folkmassorna.
Festtåget genom staden blir också bilfritt — cykeln dominerar. Man får bl. a. se några gamla cykelmodeller, framförda av stilenligt klåda cyklister, och vidare blir det en liten parad som visar hur cykeln griper in på de mest skilda områden av vårt samhällsliv i våra dagar. Så blir det en hel del hjuldon av muntrande slag, originella och trevliga, och i den marscherande delen kommer man att få se en del dråpliga figurer med lustiga huvuden av papiermaché.
Redan i dag ha lottförsäljerskorna börjat trilla sina tombolahjul vid olika försäljningsställen i staden, och det är bäst att försäkra sig om en lott, medan det finns några kvar. Vinsterna äro lika lockande som vanligt — den högsta vinsten är en resa till Stockholm och åter. Och var fjärde lott vinner.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *