Låna ut dragkärror till skrotinsamlingen!

Om måndag början den stora skrotinsamlingen och det är som bekant scouterna som gå i bräschen för insamlingsarbetet. Men för att deras arbete skall kunna bedrivas effektivt och tidsbesparande är det nödvändigt att de få en del mindre dragkärror till sitt förfogande, framhåller direktör H. Sundström, som leder insamlingen. Alla som därför ha en dragkärra att undvara i nästa vecka böra låna den åt scouterna samt dessförinnan ringa dir. Sundström 1909 och tala om var kärran finnes att hämta.
Kärran får gärna vara full med skrot och för att insamlingen skall ge ett förmånligt resultat är det över huvud taget viktigt att allt skrot plockas fram i tid på gårdar, i portar och i trappor för att i sinom tid vandra till järnverken, där det skall bli till gagn för landet och dess beredskap.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 Oktober 1940
N:r 235

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *