Låg skyddskoppsgnyming på Gotland.

Skyddskoppsympningen tyckes omfattas med allt mindre intresse i stora delar av vårt land, konstaterar medicinalstyrelsen i nu framlagd berättelse över allmänna sjukvården. Förhållandet anses av tjänsteläkarna bero på oförståelse för och motvilja mot vaccinering samt även på att befolkningen alltmer bibragts den uppfattningen, att den obligatoriska skyddsympningen inom nära framtid ev. kommer att upphävas. Särskilt dålig anslutning vid vaccinationsmötena rapporteras från vissa delar av Östergötlands, Kronobergs, Gotlands, Blekinge, Skaraborgs, Kopparbergs, Gävleborgs och Västernorrlands län. Myndigheterna synas på flera håll visa fullständig likgiltighet för dem åliggande övervakning av skyddskoppympningens efter evnad. Bland län, där kontrollen tyckes vara slapp, nämnas Stockholms, Kronobergs, Hallands, Göteborgs och Bohus samt Kopparbergs län. Från Halland omnämnes, att en skolrådsordförande ej följt de givna föreskrifterna, emedan han var rädd att mista sin auktoritet som prästman.
Ympningsprocenten å Gotland är synnerligen låg. Styrelsen meddelar, att i länet år 1938 endast vaccinerades 338 personer, vilket motsvarar föga mer än 33 proc. av antalet under närmast föregående året levande födda barn. Som jämförelse kan nämnas, att ympningsprocenten för riket i dess helhet uppgick till 59. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Juli 1940
N:r 168

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *