Kurser för ladugårdsskötare få anstå t. v.

Lantbruksstyrelsen har riktat en förfrågan till hushållningssällskapen om utbildning av ladugårdsskötare. Gotlands läns hushållningssällskap uttalar i skrivelse till lantbruksstyrelsen att det finns intresse för saken men sällskapet finner sig icke under nuvarande svåra förhållanden inom länet varken kunna ange egendomar för kursernas hållande eller anta att elever skulle kunna uppbringas. Sällskapet uttrycker emellertid den förhoppningen att man senare skall under drägligare förhållanden åter kunna anordna sådana kurser.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Juli 1940
N:r 162

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *