Kursen i olycksfallsvård i Västerhejde

fortsätter den 18 oktober kl. 19,30. Nya anmälningar mottagas alltfort. Då kursavgiften är satt så lågt som till 2 kr. och kursen är synnerligen givande bör den bli fulltalig. Anmälningar mottagas av folkskollärare H. Fardelin och handl. J. Grauner, Västerhejde. Kursen är avsedd för Västerhejde och kringliggande kommuner. Av vikt bör det särskilt vara för gårdarna, att en man från varje gård ges tillfälle att lära sig sköta en förbandslåda.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 oktober 1940
N:r 238

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *