Kungörelse

Härmed utlysas följande sammanträden rörande förrättningar enligt fastighetsbildningslagen i Visby stad:
måndagen den 28 oktober 1940 kl. 9, mätning av tomten nr 2 i kvarteret Fregatten,
måndagen den 28 oktober 1940 kl. 10, mätning av tomten nr 5 i kvarteret S:ta Katarina, måndagen den 28 oktober 1940 kl. 11, mätning av tomten nr 10 i kvarteret Berget,
måndagen den 28 oktober 1940 kl. 13, mätning av tomten nr 1 i kvarteret Skytten,
måndagen den 28 oktober 1940 kl. 14, mätning av tomten nr 1 i kvarteret Kasken,
måndagen den 28 oktober 1940 kl. 15, mätning av tomten nr 18 i kvarteret Ringaren,
tisdagen den 29 oktober 1940 kl. 9, mätning av tomten nr 5 i kvarteret Tunnbindaren,
tisdagen den 29 oktober 1940 kl. 10, gränsbestämning av stadsägan nr 766,
tisdagen den 29 oktober 1940 kl. 13, mätning av tomten nr 4 i kvarteret Kamelian,
tisdagen den 29 oktober 1940 kl. 14, mätning av tomterna nr 2, 3 och 4 i kvarteret Häggen.
Sakägarna anmanas att vid sammanträdena förete sina åtkomsthandlingar jämte de kartor och handlingar, som i övrigt må vara att tillgå och kunna lända till upplysning i ärendena, ävensom att, där så erfordras, själva eller genom ombud på marken utvisa fastigheternas gränser.
Visby den 19 oktober 1940.
På tjänstens vägnar:
HANS E. LUNDSTRÖM
Förrättningsman för tomtmätning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 oktober 1940
N:r 243

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *