Kungörelse.

Härmed utlysas följande sammanträden rörande förrättningar enligt fastighetsbildningslagen i Visby stad:
måndagen den 2 september 1940 klockan 9, mätning av tomten nr 3 inom kvarteret Södertull,
måndagen den 2 september 1940 klockan 10, mätning av tomterna nr 2 och 3 inom kvarteret Bågen,
måndagen den 2 september 1940 klockan 13, avstyckning med gräusbestämnmg å stadsägan nr 440.
Sakägare anmanas att vid sammanträdena förete sina åtkomsthandlingar jämte de kartor och handlingar, som i övrigt må vara att tillgå och kunna lända till upplysning i ärendena, ävensom att, där så erfordras, själva eller genom ombud på marken utvisa fastigheternas gränser.
Visby den 24 augusti 1940.
På tjänstens vägnar:
Hans E. Lundström
Förrättningsman för tomtmätning och avstyckning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Augusti 1940
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *