Kungörelse.

Byggmästaren August Modin i Visby har på grund av en denna dag till konkursdomaren ingiven ansökan försatts i konkurs vid rådhusrätten i Visby: Första borgenärssammanträdet i ’konkursen, vid vilket sammanträde bl. a. definitivt förvaltareval äger rum, har utsatts att hållas inför konkursdomaren å rådhuset i Visby onsdagen den 28 aug. 1940 klockan 11,30 f. m. Bevakningar, i två exemplar, böra vara ingivna eller med posten inkomna till konkursdomaären senast den 11 september 1940. Kungörelser om konkursen skola införas i tidningen Gotlands Allehanda.
Visby rådhus den 1 augusti 1940.
Konkursdomaren.
Postadress: Rådhuset, Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Augusti 1940
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *