Kungörelse.

Med anledning av vederbörliga förordnanden för undertecknad att verkställa förrättningar enligt ensittarelagen tillkänagives härmed att sammanträden för förrättningarnas handläggning blivit utsatta att hållas måndagen den 29 juli 1940 kl. 10,00 hos sökanden Maria Gustafsson, Österby i Slite, för prövning av hennes rätt att inlösa ett område under fastigheten Österby 148 i Slite köping, samt tisdagen den 30 juli 1940 kl. 10,00 hos sökanden, J. Söderström, Blåsings, Västkinde, för prövning av dennes rätt att inlösa ett område under fastigheten Bläsings Stora 15 i Västkinde socken.
De, vilkas rätt är beroende av förrättningarna, äga att vid nämnda sammanträden tillstädesko! ama för att bevaka sin rätt.
Det åligger vederbörande sakägare att vid sammanträdena förete tillgängliga åtkomsthandlingar, handlingar rörande servitut samt kartor och lantmäterihandlingar angående jord, som beröres av förrättningen.
Visby den 11 juli 1940.
På tjänstens vägnar:
Erland Landor,
t. f. distriktslantmätare.
T. f. länsveterinär
N. Andersson.
Drottensgatan 4, Visby.
Tel. 1691.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juli 1940
N:r 158

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *