Kungafilmen kommer.

Hovlakej Bengtssons upptagningar visas till förmån för neutralitetsvakten.
De filmupptagningar, som gjorts av hovlakej Bengtsson ur kung Gustafs och kungafamiljens liv och som sammanfogats till en film med titeln ”Med folket för fosterlandet” har under hela sommaren cirkulerat i landet, där de visats till förmån ror Kronprinsessans gåvokommitté för neutralitetsvakten. De anlända nu också till Gotland, där föreställningar ges såväl i Visby som i Slite och Hemse.
Filmen innehåller bl. a. bilder från konungens åttioårsdag, då han fick mottaga den stora nationalgåvan och då han också hyllades på Gärdet.
Vidare kunna nämnas en del bilder av småprinsessorna m. m. Filmen har tilldragit sig stor uppmärksamhet och hovlakej Bengtsson har fått mycket beröm för sin upptagning, varför det blir av intresse även för oss här på Gotland att beskåda resultatet.
Föreställningar komma att ges här i Visby på Reginabiografen på lördagen kl. 5 och på söndagen kl. 2,30 e. m. Vidare visas filmen vid flera föreställningar i Slite på måndagen och slutligen visas den i Hemse på tisdagen. Här i Visby ges dessutom en del abonnerade föreställningar för militären.
Behållningen går som förut nämnts till neutralitetsvakten och enligt vad det meddelas oss, kommer dessa medel i större utsträckning än förra vintern att användas till förströelse åt de inkallade, medan de i fjol huvudsakligen användes till stickning och kläder. Det är att hoppas, att det blir fullt hus på filmföreställningarna, så att det blir en bra slant även från Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 oktober 1940
N:r 239

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *