Kräftsäsongen började — utan kräftor.

Gotlänningarna få ge sig till tåls till i morgon.
I går kl. 6 e. m. blev kräftfisket lovligt här i landet till ogemen glädje för alla dem, som räkna kräfttiden till årets stora högtider. För gotlänningarna blir det emellertid ganska dåligt med premiären. De gotländska kräftvattnen, som på senare år varit föga givande, äro i år ännu sämre än vanligt beroende på väderleken, som torkat ut en stor del av de små åar, som annars varit tillhåll för kräftorna. Ett eller annat tjog har man väl fångat här och där, men det har inte blivit mera än att det räckt för fångstmannen själv och hans närmaste vänner, vadan kräftan ännu icke uppenbarat sig i den gotländska detaljhandeln.
Från Gotlands fiskförsäljnings-förening förmäles sålunda, att man där får hem kräftor i morgon fredag och att priset till en början kommer att hålla sig mellan 3: 50 och 4 kr., vilket icke innebär någon stegring mot fjolåret.
Hr Johan Olofsson, Södertorg, beräknar inte kunna börja kommersen förrän på tisdag, då han får hem smålandskräftor. Av gotlandskräftor har icke synts till mer än 2 tjog, som erbjöds av en, person i Eskelhem för 4 kr. tjoget. Hr Olofsson brukar andra år handla 50 á 60 tjog två gånger i veckan av en leverantör i Sanda, men i år tycks han inte få en enda kräfta från det hållet. Visby fisk- och fågelaffär lovar kunna börja försäljningen på lördag, och samma dag får handlanden G. Krohn hit en laddning från Småland, vilken kommer att hålla sig i prisläget mellan 3,50 och 4 kr. Hr Krohn har f. ö. redan cirka 70 tjog borttingade, så avgång finns bara tillgången blir tillräcklig. De besvärliga transportförhållandena göra emellertid, att tillförseln icke kan bli så regelbunden som vanligt.
Vid en rundfrågning till restaurangerna svaras, att kräftorna i morgon komma upp på matsedeln —finfina jättehonor för cirka 4 kr. portionen, påstås det. Stadshotellet kommer med dagens enda ljuspunkt på kräftfrönten — där finns det gotlandskräftor redan i dag. Lagret är emellertid inte outtömligt, så det gäller att passa på.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 Augusti 1940
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *