Kraftig potatis.

Potatisen hör till den gröda som klarat sig bäst undan torkan i år och ibland få vi underrättelser om verkliga rekordpotatisar, som tyda på att växten alls inte haft någon nöd. I handlanden Edw. Gottlanders potatisland ute på söder har man sålunda funnit en potatis på 9 hektos vikt och det räcker ju ett tag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 oktober 1940
N:r 236

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *