Kommunal fullmäktigevalet i Lau.

I dag har länsstyrelsen företagit sammanräkning av de valsedlar som avgåvos vid kommunalfullmäktige-valet i Lau den 15 sept. Vid valet fanns endast en sedeltyp med beteckningen Kommunal Samling och den hade samlat 96 röster. På tre av sedlarna hade strykningar förekommit.
De femton fullmäktigeledamöterna blevo följande: hemmansägarna Rudolf Alfvegren, Smiss, Harald Hansson, Botels, och Kristian Hejdenberg, Liffride, fiskaren Gunnar Jakobsson, Koparve, hemmansägaren Lars Jakobsson, Koparve, Gustav Johansson, Botels, Johan Karlsson, Kopar-ve, Oskar Karlsson, Smiss, Jonas Larsson, Gogs, Henry Larsson, Botels, Gustav Larsson, Husarve, Henrik Larsson, Mattsarve, Gunnar Larsson, Hemmor, folkskollärare Gustav Loggin, Skolan, och hemmansägare Ivar Olsson, Bjerges.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 3 Oktober 1940
N:r 229

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *