Klintehamn

Gymnastik.
Tisdag kväll tager folkspänstgymnastiken sin början i folkskolan i Klintehamn med början för damerna kl. 7 e. m. och för herrarna kl. 8 e. m. Den som bevistat minst 15 gymnastikövningar har rätt förvärva folkspänstmärket. Övningarna äro lagda så att gammal och ung skall gå i land med övningarna. Alla äro därför välkomna till dessa.

Semester åt landsfiskalen.
Landsfiskalen i Klintehamns distrikt Justus Jakobsson har beviljats semester under tiden 14 okt.—13 nov. Till vikarie har förordnats biträdande landsfiskalen i Slite Paul Carlson, vilkens tjänst uppehålles av polismannen i Slite köping W. Remén.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 oktober 1940
N:r 239

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *