Klintebys konservfabrik jubilerar.

Direktör O. Roswall avtackas.
Som tidigare omnämnts i Gotl. Allehanda är det i år 25 år sedan konservfabriken å Klintebys startade och 20 år sedan den nu avgående verkställande chefen, direktör Oscar Roswall tillträdde sin befattning där.
För att celebrera jubileet och avtacka direktör Roswall, gav bolaget en festlighet i lördags å Stadshotellets terrass till vilken bl. a. RLE:s ordförande och länets trädgårdskonsulent voro inbjudna.
Dagens värd och bolagets nye chef, disponent M. Paulsson, tolkade styrelsens varma tack till dir. Roswall för det gedigna arbete han under de många åren nedlagt för rörelsens förkovran. Dir. R. framförde sitt tack till sina medhjälpare disp. Paulsson och kamrer Allard samt till konsulent Emil Nilsson och hr Ivar Hoppe.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Juli 1940
N:r 172

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *