Jordfästningar.

Till den sista vilan fördes i går stoftet efter den i unga år avlidna fru Anna Pettersson, Bjers i Lärbro. Efter en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde G. Coldemo ställdes färden till kyrkan, och sedan kistan under orgelns stilla toner inburits i templet inleddes akten med ps. 14: 1-2 samt ett fiolsolo, utfört av kamrer Svante Pettersson, varjämte ”Integer vitae” utfördes från läktaren av Lärbro kyrkokör. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Coldemo, som även höll en betraktelse och talade tröstens ord till de anhöriga. Därefter sjöngos ps. 549 samt 105: 4, varpå kistan utbars och sänktes i gravens tysta gömma. Kyrkokören sjöng här ”Stilla skuggor” och till sist lyste officianten frid över den bortgångnas sista vilorum. En rik och vacker blomsterskörd hade ägnats den avlidnas minne. Bland kransarna märktes en från Gotlands distrikt av S. L. U. samt från avdelningarna i Hejde och Lärbro.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Oktober 1940
N:r 228

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *