Jordfästningar.

I onsdags vigdes stoftet av. lantbr. Theodor Östergren, Snevide i Havdhem, till den sista vilan å Havdhems kyrkogård. Före avfärden till kyrkogården läste pastor Th. Arvidson 2 Kor. 4: 618 och förrättade bön, varpå en sång sjöngs. Vid graven inleddes akten med en sång av Havdhems babtistförsamlings manskör. Pastor Arvidson talade med text från 1 Sam. 20: 3 samt förrättade jordfästningen efter baptistsamfundets ritual. Manskören sjöng därpå: ”Till det härliga land ovan skyn”. Sedan följde kransnedläggning, varvid lantbr. Olof Öberg talade å Havdhems baptistförsamlings vägnar och nedlade dess krans. Efter kransnedläggningen sjöngs unisont: ”Hemland, där sol ej dalar”, varpå lantbrukare Aug. Jacobsson framförde de sörjandes tack för den hedersbevisning, som ägnats den döde. I hemmet i Snevide förekom på eftermiddagen mycken sång, tal och bön.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1940
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *