Jordfästningar.

Till den sista vilan fördes i dag stoftet efter änkefru Elisa Ronström.
Begravningsgästerna samlades först å Gotlands sjukhem, där en kort andaktsstund hölls av pastor Erik Beijer. Processionen avgick därefter till domkyrkans kapell, där jordfästningen förrättades av pastor Beijer, som även höll ett gripande griftetal. Efter den högtidliga ceremoniens slut fördes kistan till norra begravningsplatsen, där den sänktes i graven.
En rik skörd av kransar och blommor hade sänts till båren.

Stoftet efter fru Emma Lyth fördes i lördags till gravens ro på Boge kyrkogård under högtidliga former. En ovanligt stor skara församlingsbor hade samlats för att bevista jordfästningen, som förrättades av kyrkoherde Anders Wern, berg. Denne höll i anslutning till jord-fästningsakten en betraktelse över orden i Davids psalm 73: 23 och Vita Bandets kör utförde vacker sång. En mångfald av kransar och blommor hade sänts till båren, däribland från Vita Bandet och dess sångkör samt från Boge kyrkokör.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Augusti 1940
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *