Jordfästningar.

Stoftet efter fru Maria Isberg, Visby, vigdes i går till den sista vilan. Jordfästningen, som skedde efter frikyrklig ritual, ägde rum i Immanuelskyrkan med distriktssekreterare Magnus Helin, Klintehamn, som officiant och när den högtidliga akten var till ända fördes kistan ut till norra begravningsplatsen, där den sänktes i graven. En ovanligt rik blomsterskörd hade sänts till båren. En högtid hölls därefter i Immanuelskyrkan, där flera tal höllos till den avlidnas minne och vidare förekom sång av en kvartett.
Till den sista vilan vigdes i middags härstädes stoftet efter fru Margit Johansson. Jordfästningsakten ägde rum i Östra gravkapellet av domkyrkoadjunkten Erik Beijer, vilken även höll ett gripande griftetal, som omslöts med psalmsång. Sedan den högtidliga ceremonien avslutats, fördes kistan ut till norra begravningsplatsen. En rik skörd av blommor och kransar hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1940
N:r 183

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *