Jordfästningar.

I gravkapellet på Söderköpings kyrkogård vigdes på torsdagen stoftet efter doktorinnan Anna-Maja Arnwald, född Nyström, till den sista vilan under stor tillslutning av anhöriga och vänner. Vid processionens inträde i kapellet spelades Chopins sorgmarsch. Akten inleddes med de tre första verserna av ps. 331: ”Så tag nu mina händer”. Komminister Ivan Sjögren höll därefter ett griftetal med utgångspunkt från Psaltaren 55: 7-9: ”Ack, att jag hade vingar som duvan. Då skulle jag flyga bort och söka mig en tillflykt undan stormarna”. Tal. erinrade om den bortgångnas älskliga väsen och talade tröstens ord till de sörjande. Efter jordfästningen sjöngs ps. ”Härlig är jorden” och då kistan utbars spelades Beethovens sorgmarsch. Vid graven nedlades en synnerligen rik och praktfull blomstergärd. Komminister Sjögren frambar de anhörigas tack för den hedersbevisning, som ägnats den bortgångna, och lyste frid över graven.

— Stoftet efter f. timmermannen Frans Östergren har i dag vigts till den sista vilan. Jordfästningen ägde rum vid den på Södra kyrkogården öppnade griften, där stoftet förut bisatts, och förrättades av pastor Erik Beijer, som även höll ett vackert griftetal.
En vacker blomstergärd hade ägnats den bortgångnes minne.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Augusti 1940
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *