Ingen helcentralisering av droskbiltrafiken f. n.

Visby droskbilägare voro i går kväll samlade till möte för att diskutera frågan om sammanförande av bilägarna i en gemensam förening, vilket hade till resultat att man bildade en förening, Visby droskbilägareförening. Till styrelse valdes hrr Carl Hansson, ordf., Old Cedergren, sekr., och Adolf Olofsson, kassör. Suppleanter blevo hrr Rudolf Gahnström och Gotthard Olsson. Till revisorer utsågos hrr Algot Widegren och Georg Brink med Ejnar Nilsson som suppleant. De förutvarande droskbil-ägareföreningarna Billiga Bilar och Donnersplans komma att uppgå i den nybildade föreningen.
Vid sammanträdet behandlades vidare centraliseringsfrågan. En utredning har tidigare företagits om helcentralisering av droskbiltrafiken i Visby, medl egen beställningscentral, men det visade sig att kostnaderna härför blevo alltför höga under nuvarande förhållanden. Styrelsen skall emellertid verka för en rationellare ordning i fråga om droskbiltrafiken än den nuvarande. Sålunda har man tänkt sig att de olika droskbilägarna skola alternera mellan stationerna och uppdelningen av körningarna ske efter särskild turlista. Vid sammanträdet diskuterades även de aktuella spörsmålen om drivmedel. Något uttalande gjordes icke.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Augusti 1940
N:r 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *