Ingen extra ersättning.

Regeringsrätten har liksom tidigare länsstyrelsen ogillat av slöjdlärare John Persson anförda besvär över att folkskolestyrelsen i Visby avslagit hans begäran om ersättning för tjänstgöring utöver 30 timmar i veckan under läsåren 1929—1930 samt 1933—1936, vilka läsår han av styrelsen ålagts tjänstgöra 32 veckotimmar, med 1/15 av lönen under denna tid eller med tillhopa 1,170 kr.
Länsstyrelsen förklarade 1 sitt utslag att klaganden genom mottagande av den ordinarie slöjdlärarbefattningen finge anses ha utan reservation ingått på de nya anställnings- och lönevillkor, som fastställts vid tjänstens reglering 1921, samt att skolstyrelsen därför ägt ålägga honom den ökade tjänstgöringsskyldigheten utan särskild ersättning. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 oktober 1940
N:r 242

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *