Ingen dispens.

A.-B. Gotlands kalkverks anhållan hos k. m:t om dispens i år för lagstadgad semester för personalen vid ångstationen har ej föranlett någon regeringens åtgärd. Bolaget har sedan september i fjol arbetat, med inskränkt personal samtidigt som stationens belastning varit normal. Då vidare omfattande arbeten med utvidgning av ångstationens effekt pågår för att kunna uppta avtalade ökade leveranser blev arbetsbelastningen isynnerhet för maskinister, eldare, kolkörare och reparatörer större, anförde bolaget. Personalen hade av dessa anledningar förklarat sig villig att avstå från semester.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Juli 1940
N:r 164

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *